Taxació Immobiliària Girona

Una taxació és la valoració d’un immoble per calcular el preu que té en el mercat en el moment. La seva definició literal en el sector immobiliari és fer un informe detallat destinat a saber el valor d’un immoble, en relació amb l’oferta i la demanda en un moment determinat.

Com es valora un Immoble?

A continuació us explicarem els punts més importants que fem servir per valor una propietat Immobiliària a Girona o Barcelona.

Visita a l’habitatge i la seva distribució

Realitzem una visita a la propietat, per poder explicar-la a les persones interessades i entendre la seva distribució. Aquesta visita també l’utilitzarem per a fer un reportatge fotogràfic professional i parlar amb el propietari perquè ens expliqui tot el necessari que hem de saber de la casa.

Estudi de la zona on està situat

La localització és un dels factors que més determinen a l’hora de posar el preu a una propietat immobiliària. Si té serveis a prop, si està ben comunicada amb carreteres, transport públic. Realitzem un estudi dels immobles en venda de la zona per poder conèixer el preu de mercat que té la competència.

Any de construcció i Materials utilitzats

L’any en què s’ha construït la casa és important per saber el seu estat de manteniment, com més antiga sigui, si no s’hi ha fet reformes, els materials de construcció estaran desgastats a causa del pas dels anys. Un exemple són les finestres exteriors, la façana, els terres de l’habitatge entre d’altres.

Estat de l’habitatge (reformes)

Les reformes són importants perquè actualitzen les propietats i fan que el seu valor econòmic augmenti. Un immoble reformat també provoca que a l’hora de posar-la en venda hi hagi més gent interessada, perquè els possibles compradors hauran de gastar menys diners en actualitzar-la.

Calcular els metres construïts i útils dins la parcel·la on es troba

La distribució de l’habitatge i l’aprofitament dels metre útils, incrementen el seu valor de mercat. Els possibles compradors sempre busquen que l’habitatge tingui el màxim de metres útils possibles. Perquè moltes vegades hi ha habitatges mal distribuïts amb molta superfície construïda i pocs metres útils.

Comprovar si l’immoble està en algun règim de protecció pública

És important saber si el pis és catalogat per protecció pública, perquè això influirà en el preu i a l’interès dels compradors. Aquest règim té un termini de llarga durada, i és imprescindible conèixer el seu termini.

Comprovar el cadastre i registre de la propietat.

Amb aquesta comprovació, podrem conèixer tota la informació relacionada amb l’immoble, de qui és propietat, si encara està amb hipoteca, deutes o està embargat.

Diferents tipos de valoració

A continuació us presentem els diferents tipus de valoració d’un immoble que podem trobar.

Capitalització: És un mètode utilitzat per a immobles que poden donar grans rentabilitats com una local o un immoble que es posarà en lloguer. Bàsicament consisteix a calcular el preu de l’immoble mitjançant les actualitzacions de les rendes que produeixi l’immoble amb diferents períodes de temps. Aquest mètode es fa servir per grans negocis o immobles que estiguin a llocs privilegiats.

Comparació: és el càlcul de valor més utilitzat, bàsicament consisteix a valorar la propietat Immobiliària comparant amb altres habitatges que siguin similars per la zona o característiques de construcció, sempre ho hem de fer amb habitatges que estiguin a la venda o sapiguem per quin preu s’han venut. Per a fer-ho correctament hem d’agafar entre 5 i 7 immobles. Amb aquest estudi trobarem un valor mitja del m2 de l’immoble.

Residual: Es fa servir en el moment que el mètode de comparació no és possible perquè no es poden trobar habitatges amb les mateixes característiques. Aquest mètode consisteix a calcular el valor de la propietat si es construís en l’actualitat i calcular les despeses que tindria fer que la vivenda antiga estigues amb el mateix estat que la nova. La diferència de preu entre la casa nova i la vella és el preu que s’haurà de restar per saber el preu final.

Cost: Aquest mètode és utilitzat molt poques vegades, si més no com ajuda al professional que està fent la taxació amb el mètode de comparació. Aquest consisteix a calcular el cost de reposició de l’immoble que s’està duent a terme una valoració Immobiliària.